Investoi Hyvinkään–Riihimäen talousalueelle
– Autamme sinua menestymään

Talousalueen toimi- ja liiketilat sekä yritystontit

Hyvinkään–Riihimäen talousalueen toimitilarekisteristä löydät kootusti tiedot talousalueellamme sijaitsevista vapaista liike-, toimisto-, tuotanto- ja varastotiloista.

Vapaista yritystonteista ja suunnitteilla olevista yritysalueista löydät tietoja kuntakohtaisesti kuntien omilta kotisivuilta.

Talousalueen kouluttajat ja työvoiman välitys

Ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulu tarjoaa kuudella koulutusalalla. HAMK on vahvasti verkottunut elinkeinoelämän kanssa. Näin voimme tarjota opiskelijoillemme aitoja oppimisympäristöjä ja -tehtäviä ja samalla kehittää alueemme elinkeinoelämää.

Teemme soveltavaa tutkimusta ja kehitysprojekteja yritysten ja yhteisöjen kanssa. Haluamme kehittää ja välittää laaja-alaista, laadukasta tietoa elinkeinoelämälle ja julkiselle sektorille.

HAMK on tärkeä osa maakunnan kehittämisstrategiaa tiedon tuottajana, innovaatioiden synnyttäjänä ja yritystoiminnan edistäjänä.

HAMKin laadunvarmistusjärjestelmä sai Suomen korkeakouluista ensimmäisenä parhaimman kokonaisarvioinnin Korkeakoulujen arviointineuvoston auditoinnissa.

Ota yhteyttä:
Tuija Engbom, Yliopettaja
+358 40 079 8812, tuija.engbom(at)hamk.fi

Ammattikorkeakoulu LAUREA

Laurea toimii Uudellamaalla kuudella kampuksella. Laureassa oppiminen ja työelämän palvelut kulkevat käsi kädessä. Opiskelussa keskeisessä roolissa ovat työelämän tarpeista tulevat aidot toimeksiannot, kuten projektit ja kehittämistehtävät. Laurea tarjoaa monipuolista täydennyskoulutusta yritysten yksilöllisiin tarpeisiin.

Hyvinkää on innovatiivisten oppimisympäristöjen kampus. Simulaatiosairaalassa hyödynnetään uusinta simulaatiotekniikkaahoitotyön oppimisessa ja hoitoprosessien moniammatillisessa tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

P2P (Peer to Peer) on liiketalouden moderni ja kansainvälinen oppimisympäristö, jossa opiskelijat, ohjaajat ja työelämän asiantuntijat työskentelevät yhdessä yritysten kanssa kehittämisprojekteissa. Kehittämisprojekteja voivat olla erilaiset yritysten kehittämishankkeet. Hankkeissa voidaan työskennellä prosessien mallinnus- ja simulaatiolaboratoriossa. Siellä voidaan tutkia, havainnollistaa ja kehittää palvelumuotoilun keinoin asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita yritysten prosesseja, palveluketjuja ja -tuotteita.

Ota yhteyttä:
Irene Väkevä-Harjula, kehittämispäällikkö
+358 41 668 2779, irene.vakeva-harjula(at)laurea.fi


Ammatillinen kouluttaja HYRIA

Tarjoamme ammatillista koulutusta niin yksityis- kuin yritysasiakkaille. Valikoimassamme on tutkintoja useilta aloilta, näiden lisäksi tarjoamme runsaasti erilaisia lyhytkoulutuksia. Vuosittain tuhannet opiskelijat ja lukuisat työyhteisöt hyödyntävät kattavaa valikoimaamme oman osaamisensa kehittämiseksi. Yhteistyömme alueen elinkeinoelämän kanssa takaa, että opiskelu on käytännönläheistä ja monipuolista.

Tutustu Hyrian monipuoliseen koulutustarjontaan ja yrityspalveluihin.

Ota yhteyttä:
Elina Oinaanoja, asiakaspäällikkö
+358 40 760 9765, elina.oinaanoja(at)hyria.fi


Löydä työntekijä – TE-PALVELUT

Käänny työ- ja elinkeinotoimiston puoleen, kun etsit työntekijää. Tunnemme alueemme työntekijät ja työmarkkinat. Autamme sinua löytämään juuri oikean osaajan.

Vastaanotamme avoimen työpaikan ja julkaisemme sen sovituissa kanavissa.

Neuvomme asioissa, jotka liittyvät työpaikan täyttämiseen. Etsimme sopivia ehdokkaita ja esittelemme heitä työnantajalle.

Koulutamme työntekijöitä suoraan työnantajan tarpeisiin. Välitämme kansainvälisiä työpaikkoja EURES-palveluissa.

Tarjoamme mahdollisuuden järjestää rekrytointitilaisuuksia TE-toimistoissa.

Ota yhteyttä Uudenmaan TE-toimistoon:

Jaana Kanerva puh. 0295 040 281
jaana.kanerva(at)te-toimisto.fi

Kirsi Koskinen puh. 0295 040 369
kirsi.koskinen(at)te-toimisto.fi

Nina Jeskanen (kansainvälinen työnvälitys ja EURES-palvelut)
puh. 0295 040 115, nina.jeskanen(at)te-toimisto.fi

Puhelinpalvelu 0295 040 002 (klo 9.00–16.15)
rekrytointi.uusimaa(at)te-toimisto.fi

Ota yhteyttä Hämeen TE-toimistoon:
Puhelinpalvelu 0295 000 000 (klo 9.00–16.15)
rekrytointi.hame(at)te-toimisto.fi

Talousalueen pätevät yrityspalvelut

TEKNOLOGIAKESKUS TECHVILLA OY

Teknologiakeskus TechVilla Oy auttaa teknologia-alalla toimivia yrityksiä kasvamaan, kansainvälistymään ja menestymään. Luomme uutta osaamista ja tietoa, joista on asiakkaillemme välitöntä hyötyä.

Asiakkaitamme ovat teknologiateollisuuden kasvuyritykset ja toimittajat, logistiikkakeskustoimijat sekä alan erikoisosaajat.

Ota yhteyttä:
Juha Leinonen, toimitusjohtaja
+358 40 176 8712, juha.leinonen(at)techvilla.fi


HYRIA yrityspalvelut

Hyria yrityspalvelut tarjoaa yrityksille käytännön työkaluja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen sekä tuottavuuden lisäämiseen.
Koulutuskokonaisuudet vaihtelevat lyhyistä luennoista pitkiin, jopa useamman vuoden kestäviin kehitysprojekteihin.

Koulutamme osaavaa työvoimaa työelämän tarpeisiin.

Ota yhteyttä:
Elina Oinaanoja, asiakaspäällikkö
+358 40 760 9765, elina.oinaanoja(at)hyria.fi


Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy

Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy tarjoaa sijoittuvalle yritykselle yhden luukun palvelun. Etsimme sopivan toimitilan ja tontin, hoidamme yhteydet paikallisiin viranomaisiin, autamme työvoiman hankinnassa, asuntojen hankinnassa työntekijöille – ylipäätään kaikissa mahdollisissa asioissa sijoittumiseen liittyen. Keinovalikoimaamme kuuluu myös uusien toimitilojen rakennuttaminen uusille yrityksille, joko vuokrattavaksi tai omaan omistukseen.

Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy on 100% Riihimäen kaupungin omistama yhtiö.

Ota yhteyttä:
Mika Herpiö, elinkeinojohtaja
+358 40 500 3345, mika.herpio(at)riihimaki.fi


Maksutonta yritysneuvontaa
YRITYSVOIMALA

YritysVoimala tarjoaa maksutonta neuvontaa yrityksen perustajille ja kaikille toimiville yrityksille Hyvinkään–Riihimäen talousalueella.
Jos yrityksen toimintaa kaipaa kehittämistä, tehostamista, uusia toimitiloja tai yhteistyökumppaneita, ota yhteyttä YritysVoimalaan.

YritysVoimalan neuvonta kattaa yrityksen kehittämisen ja liiketoiminnan suunnittelun avustamisen sekä neuvonnan markkinointiin, hallintoon, henkilöstöasioihin, sukupolven vaihdoksiin ja rahoitukseen liittyvissä asioissa. YritysVoimala avustaa yrityksiä myös verkostoitumisessa, kansainvälistymisessä ja toimitilojen etsimisessä alueelta.

Ota yhteyttä:
Erkki Taskinen, toimitusjohtaja
+358 40 839 4056, erkki.taskinen(at)yritysvoimala.fi


Aktiivinen yritysverkosto

RIIHIMÄEN–HYVINKÄÄN KAUPPAKAMARI

Kauppakamari on kehittyvien yritysten huippuverkosto, jossa on valtavasti ainutlaatuista osaamista ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Verkosto mahdollistaa lisänäkyvyyden ja arvokkaiden kontaktien saamisen. Alueellamme on lähes 450 jäsentä, Suomessa 20 000 yritysjäsentä ja koko maailmassa on 12 000 kauppakamaria.

Kauppakamarin jäsenet luovat ydinverkoston. Kauppakamarissamme on myös teemakohtaisia verkostoja. Tällaisia ovat mm. Kauppakamarijeesaajat, Kauppakamarikummit, Kamarinaiset ja kovan luokan luottamushenkilöverkosto, johon kuuluu hallituksen ja kahdeksan valiokunnan jäsenet.

Pidämme huolta, että jäsenistömme on ajan tasalla. Järjestämme jäsenistön toiveisiin perustuvaa laatukoulutusta ja tietotilaisuuksia sekä viestitämme ajankohtaisista asioista. Tarjoamme neuvoja moninaisiin kysymyksiin, olipa kyse sitten juridiikasta tai kasvu- ja kansainvälistymisasioista.

Ota yhteyttä:
Marja Heinimäki, toimitusjohtaja
+358 40 547 8563, marja.heinimaki(at)rihychamber.fi